ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για αυτοκόλλητα ή οποιαδήποτε επικοινωνία στείλε e-mail στο antifa.downtown@outlook.com


Συνελεύσεις και πυρήνες γειτονιών (also known as ATHENS ANTIFA):

autonome antifa: https://autonomeantifa.gr/

antifa south: https://www.antifasouth.gr/

antifa north: https://www.antifanorth.net/

antifa east: https://antifaeast.wordpress.com/

antifa west side: https://antifawestside.wordpress.com/

antifa kallithea: https://antifakallithea.wordpress.com/

antifa peiraias: https://autonomeantifa.gr/category/antifa-peiraias/

antifa negative: https://antifa-ngt.espivblogs.net/